Die Woord Van God

Met watter naam het Jesus na die heilige skrifte van die Ou Testament, die Bybel van Sy tyd, verwys? Mat 21:42 Jesus sê vir hulle: Het julle nooit in die Skrifte gelees nie: Die steen wat die bouers verwerp het, dit het ‘n hoeksteen geword. Watter ander titel word aan God se openbaring aan die […]

Read More