Gebed

Gebed is die uitstorting van ons hart tot God soos tot ‘n vriend.  Nie dat dit nodig is om aan God bekend te maak wat ons is nie, maar dis om ons in staat te stel om Hom aan te neem.  Gebed bring God nie tot ons af nie, maar neem ons op tot Hom. […]

Read More

Doop

Hoe gaan ek weet wanneer ek reg is om gedoop te word? Antwoord “Bekeer julle” sê die Bybel en laat julle doop. Die Bybel se opdrag is: leer hulle en doop hulle. In die ou dae het die Jode, in die begin van die Christelike bestel, die reëls en regulasies geken en was geskool in […]

Read More

Geloof

Wat word geloof genoem? Heb 11:1 Die geloof dan is ‘n vaste vertroue op die dinge wat ons hoop, ‘n bewys van die dinge wat ons nie sien nie. Hoe noodsaaklik is geloof? Heb 11:6 En sonder geloof is dit onmoontlik om God te behaag; Is dit genoeg om maar net in die waarheid van […]

Read More