Skepper

Wie is die skepper van die aarde Jesus of God? Antwoord God is die skepper deur Jesus Christus. Efesiërs 3:9: deur wie Hy geskep het, sonder Hom is daar niks geskep wat geskep is nie (Joh. 1:3). Die engele, alles is wat ons sien, alles is deur die mond van Christus in die lewe gebring.

Read More

Die Skeppingsverhaal

Deur wie is die hemel en aarde geskape? Gén 1:1 In die begin het God die hemel en die aarde geskape. Deur watter middel het God die hemel en die aarde laat ontstaan? Psalm 33:6-9 Deur die Woord van die HERE is die hemele gemaak en deur die Gees van sy mond hulle hele leër. […]

Read More

Die Skepping – 6 Letterlike dae of nie?

Een van die groot probleme wat die mens vandag met die Bybel het, is die feit dat die Bybel verklaar dat die aarde geskape is in net 6 dae. Daar word beweer dat die woord “dag” soos gebruik in Genesis met die skeppingsverhaal eintlik ‘n duisend jaar beteken. As jy wel so glo, mag jy […]

Read More