Waarom Profesie gegee is

Waarom is die Heilige Geskrifte gegee? Rom 15:4 Want alles wat tevore geskrywe is, is tot ons lering tevore geskrywe, sodat ons deur lydsaamheid en bemoediging van die Skrifte hoop kan hê. Wie het  die hele Skif ingegee? 2Tim 3:16 Die hele Skrif is deur God ingegee … Waarvoor is dit gegee? 2Tim 3:16 … […]

Read More

Die Merk Van Die Dier

DIE MERK VAN DIE DIER Die boek van Openbaring beskryf die finale konflik tussen Christus en Satan en hierdie konflik is ’n konflik oor gesag. Ons sien in Openbaring 12 dat die draak oorlog voer teen diegene wat die gebooie van God onderhou en die getuienis van Jesus Christus het (Openbaring 12:17). Daar is dus […]

Read More