Watter wet is teen die Kruis vasgenael?

Psalm 89:35 Ek sal my verbond nie ontheilig nie, en wat oor my lippe gegaan het sal Ek nie verander nie. Pred 12:13 Vrees God en hou sy gebooie; want dit geld vir alle mense. Mal 3:6-7 Want Ek, die Here, het nie verander nie; Heb 13:8 Jesus Christus is gister en vandag dieselfde en […]

Read More

Die vrou se plek

Verduidelik asseblief: 1 Timotheus 2:11-12. “Die vrou moet haar in stilte laat leer in alle onderdanigheid. Ek laat die vrou egter nie toe om onderrig te gee of oor die man te heers nie, maar sy moet haar stil hou.”   Die heidense priesteres het ‘n prominente rol gespeel in die heidendom en tempel prostitusie […]

Read More

Lasarus en die Hel (Lukas 16:19-31)

Lasarus en die Hel (Lukas 16:19–31) Die standpunt word dikwels ingeneem dat Jesus se lering in hierdie tekste letterlik opgeneem moet word. Die taalgebruik en die agtergrond daarvan is egter hoogs figuurlik en die verhaal moet as ’n gelykenis beskou word. Feitlik elke toneel in die verhaal weerspreek die leringe van die Skrif en die […]

Read More

Die Dief aan die Kruis

Die Dief aan die Kruis Het die dief aan die kruis nie hemel toe gegaan met sy dood nie? Hy het Christus as volg aangespreek:    Dink aan my, Here, wanneer U in u koninkryk kom. Lukas 23:42. Hy het uitgesien na ’n toekomstige gebeurtenis en gevra dat aan hom gedink moet word in die […]

Read More