God se Naam

Die naam Yahweh, hoekom gebruik ons nie God se naam nie, is dit dalk moontlik dat Vrymesselary die naam uitgehaal het? Antwoord Die Tetragrammaton is YHWH. As die skribas dit geskryf het, en hulle by die naam gekom het, het hulle hul pen skoon gemaak, geskryf, en weer by die naam gekom en weer pen […]

Read More

Is Jesus God

Is Jesus God? As Jesus God is, dan verdwyn al die ander aansprake op gelykheid en selfs oppergesag in die niet. Hierdie vraag meer as enige ander moet opgeklaar word ten einde die geldigheid van Sy aansprake te ondersteun: En Jesus het hulle geantwoord: My Vader werk tot nou toe, en Ek werk ook. Hieroor […]

Read More