Futurisme en Preterisme Verduidelik

Die verwarrende lerings van Futurisme en Preterisme Wie is die JESUïETE? Op die 15de Augustus, 1534, het die Spanjaard; Ignatius Loyola die Jesuïetiese Orde tot stand gebring – ook bekend as The Society of Jesus. Dit is gestig met die volle goedkeuring van die destydse Pous Paul III, op September, 27, 1540. Loyola wou graag […]

Read More

Die Langverwagte Millennium Van Vrede

Die woord “millennium” verskyn nie in die Bybel as sulks nie, maar dit beteken letterlik ’n periode van eenduisend jaar. Die woord is afgelei van die Latynse woord “mille“ (eenduisend) en “annus” (jaar) en is deur Bybelgeleerdes gebruik om te verwys na die eenduisend jaar periode wat deur Johannes in Openbaring 20:4 genoem word waartydens […]

Read More

Die Komende Klimaks Van Die Eeue

Die Finale Konflik Alles is klaargemaak; die laaste gebeure wat op aarde moet plaasvind, is op die punt om los te bars. Terwyl die mense hulself in konfederasies saambind, word die laaste waarskuwingsboodskap oor die aarde uitgedra. Binnekort sal die “Drie-Engele Boodskappe” hul werk voltooi het en in sy pogings om wêreldwye eerbetoning te bekom, […]

Read More

Die Sewe Laaste Plae

Die Sewe Laaste Plae Die tipologiese gebeure wat in die Ou Testament uitgebeeld word, kan ons baie oor die toekoms leer. God se karakter het nie verander nie en by Hom is daar geen skaduwee van omkering nie. God is altyd konsekwent in sy optrede ten opsigte van sonde en afvalligheid.  Alhoewel Hy lankmoedig is […]

Read More

Die Geheime Wegraping

Die Geheime Wegraping Die geheime wegraping leer dat die kinders van God in die geheim na die hemel weggeneem sal word, terwyl die onbekeerdes op die aarde agterbly om wat neerkom op ’n tweede kans te ontvang. Die tweede geleentheid doktrine is ’n leerstelling van valse hoop wat mense nie aanmoedig om hul lewens te […]

Read More

Christus se Wederkoms

Watter belofte het Christus aangaande Sy koms gemaak? Joh 14:1 Laat julle hart nie ontsteld word nie; glo in God, glo ook in My. Joh 14:2 In die huis van my Vader is daar baie wonings; as dit nie so was nie, sou Ek dit vir julle gesê het. Ek gaan om vir julle plek […]

Read More

Jesus kom soos ‘n dief in die nag

Leer die Bybel nie dat Jesus gaan kom soos ‘n dief in die nag nie (1 Thessalonisense 5:2) ? Elke verwysing in die Bybel met betrekking tot Jesus wat gaan kom soos ‘n dief in die nag, werwys na Sy onverwagse koms, en nie na die manier hoe hy gaan kom nie. Hy kom so […]

Read More