Watter dag is die Sabbatdag van die Here?

Die sewende dag Sabbat is ingestel by die Skepping – lank voor enige volk/nasie se bestaan. Dit geld dus vir alle mense – nie net vir die Jode soos algemeen geglo word nie. Sabbatonderhouding kan jou nie red nie, net soos enige ander wetsonderhouding dit ook nie kan doen nie. Redding is slegs deur Jesus, […]

Read More

Hoe om die Sabbat te vier

Wat is die eerste bevel in die Sabbatsgebod? Eks 20:8 Gedenk die sabbatdag, dat jy dit heilig. Watter dag is die Sabbat? Eks 20:10 maar die sewende dag is die sabbat van die HERE jou God; Met watter doel moet ons die Sabbatdag gedenk? Eks 20:8 Gedenk die sabbatdag, dat jy dit heilig. Wie het […]

Read More

Instelling van die Sabbat

Wanneer en deur wie is die Sabbat gemaak? Gén 2:1-2 So is dan voltooi die hemel en die aarde met hulle ganse leërmag. En God het op die sewende dag sy werk voltooi wat Hy gemaak het, en op die sewende dag gerus van al sy werk wat Hy gemaak het. Om watter rede moet […]

Read More