Lasarus en die Hel (Lukas 16:19-31)

Lasarus en die Hel (Lukas 16:19–31) Die standpunt word dikwels ingeneem dat Jesus se lering in hierdie tekste letterlik opgeneem moet word. Die taalgebruik en die agtergrond daarvan is egter hoogs figuurlik en die verhaal moet as ’n gelykenis beskou word. Feitlik elke toneel in die verhaal weerspreek die leringe van die Skrif en die […]

Read More

Die Dief aan die Kruis

Die Dief aan die Kruis Het die dief aan die kruis nie hemel toe gegaan met sy dood nie? Hy het Christus as volg aangespreek:    Dink aan my, Here, wanneer U in u koninkryk kom. Lukas 23:42. Hy het uitgesien na ’n toekomstige gebeurtenis en gevra dat aan hom gedink moet word in die […]

Read More

Die Leerstelling van die Hel en die Vagevuur

Die Leerstelling van die Hel en die Vagevuur Die leerstellings van die hel en die vagevuur is van paganistiese afkoms en is deur die Rooms-Katolieke kerkvaders in die Christelike geloof ingevoer. Kardinaal Gibbons skryf aangaande die vagevuur: Daar bestaan in die volgende lewe ’n staat van tydelike straf toebedeel aan diegene wat nie God se […]

Read More

Saul Se Ontmoeting Met Samuel

Saul se Ontmoeting met Samuel ’n Gedeelte in die Bybel wat dikwels gebruik word om kommunikasie met die dode te ondersteun, is 1 Samuel 28:3-25, waarvolgens Saul die heks van Endor raadpleeg wat kwansuis vir Samuel oproep om die koning van raad te bedien. Die koning was self deur geeste gepla en het deur sy […]

Read More

Die Mistieke Doderyk

DIE MISTIEKE DODERYK Een van die mees bedrieglike leerstellings van Babilon is dié van die onsterflikheid van die siel. Hierdie leerstelling, meer as enige ander, het die weg gebaan vir bedrieglike leerstellings aangaande die hiernamaals, en dit het die godsdienstige wêreld deurtrek met valse beloftes en aansprake. Hierdie leerstelling belowe boonop veelvuldige keuses wat ’n […]

Read More