Watter dag is die Sabbatdag van die Here?

Die sewende dag Sabbat is ingestel by die Skepping – lank voor enige volk/nasie se bestaan. Dit geld dus vir alle mense – nie net vir die Jode soos algemeen geglo word nie. Sabbatonderhouding kan jou nie red nie, net soos enige ander wetsonderhouding dit ook nie kan doen nie. Redding is slegs deur Jesus, […]

Read More

Watter wet is teen die Kruis vasgenael?

Psalm 89:35 Ek sal my verbond nie ontheilig nie, en wat oor my lippe gegaan het sal Ek nie verander nie. Pred 12:13 Vrees God en hou sy gebooie; want dit geld vir alle mense. Mal 3:6-7 Want Ek, die Here, het nie verander nie; Heb 13:8 Jesus Christus is gister en vandag dieselfde en […]

Read More

Die Wederkoms

1. Gaan Jesus ‘n tweede keer na die aarde toe terugkeer? Kan ons seker wees? “so sal Christus ook, nadat Hy een maal geoffer is om die sondes van baie weg te neem, vir die tweede maal sonder sonde verskyn aan die wat Hom verwag tot saligheid.” Hebreërs 9:28. “En as Ek gegaan en vir […]

Read More

Die Merk Van Die Dier

DIE MERK VAN DIE DIER Die boek van Openbaring beskryf die finale konflik tussen Christus en Satan en hierdie konflik is ’n konflik oor gesag. Ons sien in Openbaring 12 dat die draak oorlog voer teen diegene wat die gebooie van God onderhou en die getuienis van Jesus Christus het (Openbaring 12:17). Daar is dus […]

Read More

Die Mistieke Doderyk

DIE MISTIEKE DODERYK Een van die mees bedrieglike leerstellings van Babilon is dié van die onsterflikheid van die siel. Hierdie leerstelling, meer as enige ander, het die weg gebaan vir bedrieglike leerstellings aangaande die hiernamaals, en dit het die godsdienstige wêreld deurtrek met valse beloftes en aansprake. Hierdie leerstelling belowe boonop veelvuldige keuses wat ’n […]

Read More

Vreemde Vuur

VREEMDE VUUR  Waarom was die teen-hervorming so suksesvol? Hoe is dit moontlik dat die Hervorming en alles wat dit verteenwoordig, so maklik eenkant toe geskuif kan word? Die Bybel gee duidelik sy eie antwoord. Dwaling en misleiding het ’n groot rol gespeel. Die gees van eenheid wat die kerke beheer, is op emosies gebaseer eerder […]

Read More