Geagte vriend van Amazing Discoveries Ministries(AD)

Baie dankie vir u ondersteuning aan AD. Dit word opreg waardeer.  Ons lewe in baie moeilike tye en dit is duidelik dat die uurglas leegloop vir hierdie wêreld. Ons by AD is daartoe verbind om die Drie Engele Boodskap te versprei en om waarskuwingsboodskappe uit te stuur soos huidige waarheid ontvou voor ons oë. Volgens die raad aan ons gegee, glo ons dat ons gefokus moet bly op hierdie boodskap en nie ons aandag laat aflei deur kwessies wat nie direk verband hou met hierdie opdrag nie.

In a special sense Seventh-day Adventists have been set in the world as watchmen and light bearers. To them has been entrusted the last warning for a perishing world. On them is shining wonderful light from the Word of God. They have been given a work of the most solemn import–the proclamation of the first, second, and third angels’ messages. There is no other work of so great importance. They are to allow nothing else to absorb their attention.–9T 19 (1909).  {LDE 45.3}

Die beproewing vir ons tyd is vervat in die gebooie van God en die geloof van Jesus en die finale toets waardeur die hele mensdom beproef sal word, is die Sabbat-waarheid. Die skudding wat sal plaasvind sal die gevolg wees van hierdie groot stryd en dit is waarom hierdie kwessie ons fokus by AD is.

The time is not far distant when the test will come to every soul. The mark of the beast will be urged upon us. Those who have step by step yielded to worldly demands and conformed to worldly customs will not find it a hard matter to yield to the powers that be, rather than subject themselves to derision, insult, threatened imprisonment, and death. The contest is between the commandments of God and the commandments of men. In this time the gold will be separated from the dross in the church.—Testimonies for the Church 5:81 (1882). { LDE 173.6}

Dit is om hierdie rede dat ons by AD nie betrokke wil raak by debatte aangaande onderwerpe soos die Drie-eenheid, of die presiese karakter van die Godheid, die feeste of maansabbatte (lunar sabbaths), die Hebreeuse name van God of selfs die plat-aarde-teorie nie. Dit is nie asof ons nie belangstel in hierdie onderwerpe nie of dat ons dit nie wil bestudeer nie, maar ons wil nie hierdie onderwerpe ‘n saak van debat maak nie omdat dit ons aandag sal aftrek van ons sending.

Ons dank u dat u verstaan.

Christelike groete

Walter Veith

Leave a Reply