Vraag

Jy verwys na Khakijal, die vrou van Mohammad, as dat sy ‘n non is. Ek was nie in staat om hierdie feit te bevestig nie. Sal jy leiding verskaf in hierdie verband met verwysings? Die katolieke kerk ontken dat sy ‘n non was.

Antwoord

Die lesings waarna verwys word, is baie oud en daar is baie omstredenheid oor of die vrou van Mohammad verbonde was aan ‘n Katolieke  klooster of nie. Wanneer enigiemand dit vandag aanspreek, word die persoon as ‘n samesweringteoris geëtiketteer, omdat dit meestal gebaseer is op die getuienis van Alberto Rivera en dit word sterk ondersteun deur Eric Jon Phelps, die outeur van “Vatican Assassins”.

‘n Opsomming oor hierdie inligting is beskikbaar by:

www.bibliotecapleyades.net/vatican/esp_vatican33.htm

Of dit waar is of nie, is ‘n ope vraag en debatteerbaar. Maar as ons na die paralelle tussen Katolisisme en Islam kyk, dan sien ons die volgende:

  • Albei doen pelgrimstogte na heilige terreine vir verdienste.
  • Jesus speel ‘n prominente rol maar albei ontken die versoening.
  • Hulle albei vereer Maria as die “hoogste vrou in die hemel” en albei besoek Maria heiligdomme.
  • Albei ontken die Sabbat en verlossing is gebaseer op werke.
  • Albei verkondig die leerstelling van die hel.
  • Albei eerbiedig die Bybel maar beweer dat hulle tradisie dit vervang.

Daar is baie meer paralelle soos byvoorbeeld herhalende gebede, krale en simbole soos die alsiende oog en ander okkulte simbole en argitektoniese kenmerke.

So elkeen moet tot sy eie gevolgtrekking kom. Vandag het ons selfs sogenaamde “Chrislam” wat die twee sisteme saamvoeg in een, want in wese is daar geen werklike verskil tussen hulle nie.

Leave a Reply