Verduidelik asseblief: 1 Timotheus 2:11-12.

“Die vrou moet haar in stilte laat leer in alle onderdanigheid. Ek laat die vrou egter nie toe om onderrig te gee of oor die man te heers nie, maar sy moet haar stil hou.”

 

Die heidense priesteres het ‘n prominente rol gespeel in die heidendom en tempel prostitusie was ‘n ritueel. Paulus het hierdie verse neergeskryf om te voorkom dat hierdie kultuur die kerk binnekom. Hy het ook in dieselfde konteks gepraat oor voedsel wat aan afgode geoffer is en daarom is daar ‘n groot misverstand aangaande hierdie verse. Vrouens het die evangelie verkondig soos byvoorbeeld die vrou by die put wat vir die hele dorp gesê het “kom kyk…” (Johannes 4:29) maar hulle was nie leraars of ouderlinge nie.

 

Leave a Reply