Die Vrou Van Mohammad

Vraag Jy verwys na Khakijal, die vrou van Mohammad, as dat sy ‘n non is. Ek was nie in staat om hierdie feit te bevestig nie. Sal jy leiding verskaf in hierdie verband met verwysings? Die katolieke kerk ontken dat sy ‘n non was. Antwoord Die lesings waarna verwys word, is baie oud en daar […]

Read More

Die vrou se plek

Verduidelik asseblief: 1 Timotheus 2:11-12. “Die vrou moet haar in stilte laat leer in alle onderdanigheid. Ek laat die vrou egter nie toe om onderrig te gee of oor die man te heers nie, maar sy moet haar stil hou.”   Die heidense priesteres het ‘n prominente rol gespeel in die heidendom en tempel prostitusie […]

Read More