Die Langverwagte Millennium Van Vrede

Die woord “millennium” verskyn nie in die Bybel as sulks nie, maar dit beteken letterlik ’n periode van eenduisend jaar. Die woord is afgelei van die Latynse woord “mille“ (eenduisend) en “annus” (jaar) en is deur Bybelgeleerdes gebruik om te verwys na die eenduisend jaar periode wat deur Johannes in Openbaring 20:4 genoem word waartydens […]

Read More