Die Komende Klimaks Van Die Eeue

Die Finale Konflik Alles is klaargemaak; die laaste gebeure wat op aarde moet plaasvind, is op die punt om los te bars. Terwyl die mense hulself in konfederasies saambind, word die laaste waarskuwingsboodskap oor die aarde uitgedra. Binnekort sal die “Drie-Engele Boodskappe” hul werk voltooi het en in sy pogings om wêreldwye eerbetoning te bekom, […]

Read More

Die Sewe Laaste Plae

Die Sewe Laaste Plae Die tipologiese gebeure wat in die Ou Testament uitgebeeld word, kan ons baie oor die toekoms leer. God se karakter het nie verander nie en by Hom is daar geen skaduwee van omkering nie. God is altyd konsekwent in sy optrede ten opsigte van sonde en afvalligheid.  Alhoewel Hy lankmoedig is […]

Read More

Die Geheime Wegraping

Die Geheime Wegraping Die geheime wegraping leer dat die kinders van God in die geheim na die hemel weggeneem sal word, terwyl die onbekeerdes op die aarde agterbly om wat neerkom op ’n tweede kans te ontvang. Die tweede geleentheid doktrine is ’n leerstelling van valse hoop wat mense nie aanmoedig om hul lewens te […]

Read More

Gebed

Gebed is die uitstorting van ons hart tot God soos tot ‘n vriend.  Nie dat dit nodig is om aan God bekend te maak wat ons is nie, maar dis om ons in staat te stel om Hom aan te neem.  Gebed bring God nie tot ons af nie, maar neem ons op tot Hom. […]

Read More