Die naam Yahweh, hoekom gebruik ons nie God se naam nie, is dit dalk moontlik dat Vrymesselary die naam uitgehaal het?

Antwoord

Die Tetragrammaton is YHWH. As die skribas dit geskryf het, en hulle by die naam gekom het, het hulle hul pen skoon gemaak, geskryf, en weer by die naam gekom en weer pen skoon gemaak en weer geskryf ens. Hulle het geglo dit is so heilig dat hulle later hierdie woord nie gebruik het nie. Hulle het die woord met die algemene generiese woord vir God vervang. Daar is baie woorde hoe ons vir God aanspreek. “EL” byvoorbeeld, of in die ander tale Elohim. Jesus self toe Hy aan die kruis was, het Hy Yahweh, Yahweh uitgeroep of het Hy gesê Eli Eli? Hy het Eli Eli geroep, so Hy het Aramees gepraat. Dus is dit heeltemal oorgeloof om God by die ander name te noem.

Nou is daar mense wat sê die naam Here staan agter op die deur (Mans toilet) en dit is hoekom dit nie gebruik moet word nie, maar dit is net ‘n homofoon. Want in Engels staan daar “Gentleman” so ons kan nie ‘n homofoon verwar met so iets nie. En wat beteken die woord Yahweh en wat beteken Jesus?

Yahweh: Beteken die Een wat is, en Yahweh in Jesus/Joshua beteken Yahweh die Verlosser. As ons praat van die naam dan praat ons eintlik van ‘n eienskap. Hy wat is. Hy was van ewig en sal altyd wees. So, die naam kwessie, is dit geoorloof om God aan te spreek met ‘n ander naam behalwe Yahweh? Antwoord is ja, want selfs Christus het dit gedoen.

Leave a Reply