Verduidelik asseblief die merk van die dier, want daar is soveel verskillende menings oor wat die merk van die dier werklik is.

Antwoord

Wie is die dier (antichris) in die 1ste plek? Ons moet teruggaan na die profesieë. ‘n Dier, volgens Daniël is ‘n koninkryk, en hy beskyf die koninkryke en dan beskyf hy die klein horinkie (Daniël 7). Dan gaan jy oor na Openbaring 13 en daar word ‘n dier beskryf, en ‘n dier is ‘n koninkryk en dan sien jy dat hierdie dier in Openbaring 13 al die kenmerke (saamgevoeg) het van al die diere in Daniël Hoofstuk 7. En dan sien jy ook dat hy al die kenmerke het van die klein horinkie van Daniël 7, naamlik dat hy godslasterlik is, hy vervolg die heiliges en verander God se Wet ensovoorts.

Die Hervormers was dit almal eens, dat die enigste organisasie wat voldoen aan daardie kriteria is die Rooms-Katolieke stelsel. Al die Hervormers het geleer dat die dier van Openbaring 13, die een wat uit die see kom, is Rooms-Katolosisme. En hierdie politieke godsdienstige organisasie het ‘n merkteken. Nou, ons moet die dier self vra wat is sy merkteken. En hulle antwoord dit, hulle sê die merkteken van hulle goddelike gesag is dat hulle die Sabbat na Sondag verander het, dat hulle bo die Bybel staan en die verandering is die bewys van hierdie feit.

Nou, God het ook ‘n merkteken. En Hy sê “Dit is ‘n teken tussen My en jou vir ewig” (Eks. 31:16-17, Eseg. 20:12, 20) dat wat? Dat Hy die wêreld geskep het, en die Sabbat is die teken daarvan. Dit is of die teken van God of die teken van die dier. Dus is dit nie net ‘n kwessie van die dag nie, maar ‘n kwessie van wie se gesag is geldig. Want Rome sê sy gesag staan bo die Bybel, en as jy ‘n protestant is dan moet jy sê nee, die Bybel se gesag staan bo die van ‘n mens. En dit is die uitdaging wat die biskop van Reggio gebring het aan die protestante, en die protestante het dit nie verander nie.

Kom ons praat sommer oor die Sabbat kwessie. Watter het die vroeë kerk gehou? (Sondag of Saterdag?) Die vroeë kerk het Sabbat (Saterdag) gehou, almal van hulle. Met die vervolging van die Jode, want die Jode het heeltyd in opstand gekom teen Rome, het die keiser Hadrian die Joodse geloof verbied, onder andere die Sabbat, en enigiemand wat dit onderhou sou die gevolge moes dra, naamlik die doodsvonnis. En toe het die aardsbiskop van Rome ‘n kompromis aangegaan en gesê: ja maar julle heilig mos die dag van die son, die aanbiddingswaardige dag van die son “the venerable day of the sun” so ons sal nou net hierdie dag wat gewy is aan die son, wy aan die “Son van geregtigheid”, dan vier ons die opstanding. Die Bybel sê nie jy vier die opstanding deur die 1ste dag te onderhou nie. Die Bybel sê deur die doop onthou jy die dood en opstanding. Nie deur ‘n dag te verander nie, die Bybel sê nie ‘n “jota of ‘n tittel” gaan verander nie. Rome sê die feit dat hulle die dag verander het is die merkteken van sy goddelike gesag. As ek nou ‘n keuse moet uitoefen dan sal ek sê as ek God wil eerbiedig hou ek Sy dag, as ek Rome wil eerbiedig dan hou ek sy dag. Dit is die merkteken van die dier.

Leave a Reply