Die eerste van agt dele van gesondheid is voeding. As ons die verkeerde dinge inneem, kan ons liggame nie behoorlik funksioneer nie. As jy ‘n motor aanskaf, raadpleeg jy gewoonlik die handleiding om sodoende te sorg dat die voertuig altyd betroubaar en in goeie werkende toestand sal wees. As die handleiding sê die brandsof wat ons moet insit is petrol, gaan ons tog nie diesel ingooi nie, maar ons doen dit wel met ons liggame.

Ons het ‘n handleiding, die Bybel. Dit vertel presies wat ons veronderstel is om te eet, en wat nie, maar ons gehoorsaam nie. Die groot hartseer is dat die dieet riglyne daar is tot ons voordeel, sodat ons ‘n beter en voller lewe hier op aarde kan hê, maar ons sien dit as ‘n straf om reg te eet. As ons ons liggame behoorlik voed, sal ons ontdek dat ons beter begin voel, en ons sal ‘n groter seën vir andere om ons wees.

1 Kor. 6:19 sê dat jou liggaam ‘n tempel is van die Heilige Gees wat in jou woon. God wil dus in ons kom woon. Sal ons God graag in ‘n vuil en deurmekaar “huis” laat kom woon? Nee. Ons moet, deur Sy genade, alles in ons vermoë doen om ons liggaamlike tempel skoon en rein en gesond te hou, sodat ons die teenwoordigheid van God in ons liggaam, verstand en gees kan verwelkom. Die vers noem ook dat ons nie aan onsself behoort nie. Kyk wat staan in 1 Kor. 3:16, 17 “Weet julle nie dat julle ‘n tempel van God is en die Gees van God in julle woon nie? As iemand die tempel van God skend, sal God hom skend; want die tempel van God is heilig, en dit is julle.” Let op wat gebeur as ons ons liggame skend. Dan sal God ons skend.  Kom ons kyk na dieet wat in die Bybel genoem word.

Die oorspronklike dieet:
Op die sesde dag van die skepping is God aan die woord: “Verder het God gesê: Ek gee nou aan julle al die plante wat saad gee, wat op die hele aarde is, en al die bome waar boomvrugte aan is, wat saad dra. Dit sal julle voedsel wees. Maar aan al die diere van die aarde en al die voëls van die hemel en al die kruipende diere op die aarde, waarin ‘n lewende siel is, gee Ek al die groen plante as voedsel. En dit was so.” Gen 1:29, 30  Dit noem die mens se voedsel as vrugte, neute en sade. Wat egter nog meer interresant is, is die diere se voedssel. AL die diere eet gras volgens hierdie vers. God weet wat goed is vir ons en Hy wil nie hê dat ons onseker moet wees oor wat ons moet eet nie. Hy gee soveel om vir ons, dat Hy ons ingelig sal hou oor wat die beste is vir ons om te eet ook. Selfs na die sondeval ook. Kyk wat gebeur nou.

Dieet na die sondeval
Na Adam en Eva se sondeval, het die wêreld verander. Hulle is uit die tuin van Eden gesit en verhoed om van die  boom van die lewe te eet. Die grond is vervloek, en daarna maak God ‘n verstelling aan die dieet. “Ook sal dit vir jou dorings en distels voortbring; en jy sal die plante van die veld eet.” Gen. 3:18. Nou bestaan die dieet uit vrugte, sade, neute en groente. God het in Sy wysheid geweet dat daar nou  na die mens uit Eden is, tekorte sal ontstaan in hulle liggame wat nou aangevul kan word deur die eet van groente. Verbasend! Persoonlik dink ek dat God ook geweet het dat die vrugte, sade en neute  buite Eden nie altyd so volop beskikbaar sal wees in elke seisoen nie.Daarom dus nou die aanvullende dieet. Die volgende plek waar dieet verander het is met die vloed.

Dieet na die vloed:
Om verdere veranderings te akkomodeer wat deur die vewoesting van die vloed veroorsaak is, het God die mens nou toegelaat om diereprodukte te begin eet. Onthou dat, vandat die ark se deure gesluit is, totdat die aarde weer droog was en Noag beveel is om uit te gaan was een jaar en tien dae. Plante vergaan as dit so lank onder die water is. Dus kon die mens nou diere begin eet. Maar wel net sekere diere. Die rein en onrein diere word vir ons gegee in Lev.11 en Deut14.  Hierdie konsep van rein en onrein diere was reeds bekend net voor die vloed, want God beveel in Gen. 7:2 “Van al die rein diere moet jy vir jou telkens sewe paar neem, die mannetjie met sy wyfie; maar van die diere wat nie rein is nie, twee, die mannetjie met sy wyfie.”  Daar was verdere riglyne oor die rein vleis ook. Gen. 9:4 verklaar “Net die vleis met sy siel, met sy bloed, mag julle nie eet nie.” Lev 3:17 sê “’n Ewige insetting is dit vir julle geslagte in al julle woonplekke: géén vet en géén bloed mag julle eet nie.”

Dis nogal interressant dat die gemiddelde ouderdom van die mense voor die vloed tussen 800 en 900 jaar was. Na vleis in die dieet gekom het, het dit drasties afgeneem en was dit in die tyd van Dawid al tussen sewentig en tagtig jaar. Psalm 90:10. Beslis was daar ook ander faktore wat bygedra het tot hierdie afname, maar ons moet erken dat die vlees van diere nooit God se ideale voedsel vir Sy kinders was nie.

Nog ‘n goeie vooreeld is Daniël en sy drie vriende. Nadat hierdie vier versoek het om net groente en water as voedsel te kry, in plaas van die koning se ryk kosse, was hulle aan die einde van die tydperk tien maal wyser as al die ander, en hulle voorkoms was beter en hulle het voller van vlees gelyk as al die jong seuns wat die spys van die koning geëet het.

Wat sal die dieet in die hemel wees. “die leeu eet strooi soos die os;” Jes 11:7 “En hulle sal huise bou en bewoon, en wingerde plant en die vrug daarvan eet: en die leeu sal strooi eet soos ‘n bees” Jes. 65:21, 25.” En by die stroom sal aan altwee kante allerhande bome groei om van te eet, waarvan die blare nie sal verdor en die vrugte nie sal opraak nie; elke maand sal hulle nuwe vrugte dra; en hulle vrugte sal wees om te eet en hulle blare om te genees.” Eseg 47:12 en Open 22:2.  Terug na die oorspronklike dieet, soos in Génesis genoem. Moet ons wag tot ons in die hemel aankom om die hemelse dinge te begin doen en te geniet?

Verstaan net asseblief. Die regte diëet is nie ‘n vereiste vir ons redding en saligheid nie, maar ‘n verandering van dieet na die Bybelse voorskrifte, hou groot voordele in. Jou verstand word helder, gesondheid is baie beter en jy het meer energie. Dit sal jou hele lewe verander! Vir altyd.

Leave a Reply