Wat word geloof genoem?

Heb 11:1 Die geloof dan is ‘n vaste vertroue op die dinge wat ons hoop, ‘n bewys van die dinge wat ons nie sien nie.

Hoe noodsaaklik is geloof?

Heb 11:6 En sonder geloof is dit onmoontlik om God te behaag;

Is dit genoeg om maar net in die waarheid van God te glo?

Jak 2:19 Jy glo dat God één is. Jy doen goed; die duiwels glo dit ook, en hulle sidder.

Wat is nodig om die prediking van die evangelie doelmatig te maak?

Heb 4:2 Want aan ons is die evangelie ook verkondig net soos aan hulle; maar die woord van die prediking het hulle nie gebaat nie, omdat dit by die hoorders nie met die geloof verenig was nie.

BRON, MIDDELPUNT EN GRONDSLAG VAN GELOOF

Van wie kom geloof?

Rom 12:3 Want deur die genade wat aan my gegee is, sê ek vir elkeen wat onder julle is, dat hy nie van homself meer moet dink as wat ‘n mens behoort te dink nie; maar dat hy daaraan moet dink om besadig te wees na die maat van geloof soos God dit aan elkeen toebedeel het.

Waarom het God Christus uit die dode opgewek?

1Pet 1:21 julle wat deur Hom glo in God wat Hom uit die dode opgewek en Hom heerlikheid gegee het, sodat julle geloof en hoop op God kan wees.

Watter verband het Christus met hierdie geloof?

Heb 12:2 die oog gevestig op Jesus, die Leidsman en Voleinder van die geloof…

Wat is dus die basis van geloof?

Rom 10:17 Die geloof is dus uit die gehoor, en die gehoor is deur die woord van God.

 

Tagged:

Leave a Reply