Wat is die eerste bevel in die Sabbatsgebod?

Eks 20:8 Gedenk die sabbatdag, dat jy dit heilig.

Watter dag is die Sabbat?

Eks 20:10 maar die sewende dag is die sabbat van die HERE jou God;

Met watter doel moet ons die Sabbatdag gedenk?

Eks 20:8 Gedenk die sabbatdag, dat jy dit heilig.

Wie het die Sabbatdag geheilig?

Eks 20:11 ……. Daarom het die HERE die sabbatdag geseën en dit geheilig.

Wanneer begin die Sabbat volgens die Bybel?

“En dit was aand en dit was môre, die eerste dag.”
“En dit was aand en dit was môre, die tweede dag”
“En dit was aand en dit was môre, die derde dag”
Gén 1:5, 8, 13, 19, 23, 31.

Lev 23:32 ……. van aand tot aand, moet julle jul sabbat hou.
Opmerking: Een voordeel van Sabbatsviering volgens die Bybelse metode, naamlik van sononder tot sononder, eerder as die Romeinse manier van middernag tot middernag, is dat die mens volgens die Bybelse manier wakker is om die dag te verwelkom en vaarwel te sê wanneer dit kom en gaan, terwyl jy in laasgenoemde plan slaap wanneer die dag begin en eindig. Die sonsondergang is ‘n groot natuurlike teken waarmee mens tyd in dae kan verdeel.

Wat is ware Sabbatsviering volgens die profeet Jesaja?

Jes 58:13-14 As jy jou voet terughou van die sabbat—om nie jou sake op my heilige dag te doen nie, en as jy die sabbat ‘n verlustiging noem en die heilige dag van die HERE hooghou; en as jy dit eer deur nie jou gewone gang te gaan nie, nie geleentheid vir jou sake soek of ydele taal spreek nie;  dan sal jy jou verlustig in die HERE, en Ek sal jou laat ry oor die hoogtes van die aarde en jou laat geniet die erfdeel van jou vader Jakob; want die mond van die HERE het dit gespreek.

Op watter dag moet voorbereiding vir die Sabbat gedoen word?

Luk 23:54 En dit was die dag van voorbereiding, en die sabbat wou aanbreek. (AOV)
Luk 23:54 Dit was Vrydag, en die sabbat het al begin aanbreek. (ANV)
Opmerking: Om die Sabbatdag te heilig, moet mens gedurende die week onthou;  en op die sesde dag, die dag net voor die Sabbat, behoort spesiale voorbereiding gedoen te word, sodat mens gereed kan wees om die dag te verwelkom wanneer dit aanbreek.

Tagged: