Een van die groot probleme wat die mens vandag met die Bybel het, is die feit dat die Bybel verklaar dat die aarde geskape is in net 6 dae. Daar word beweer dat die woord “dag” soos gebruik in Genesis met die skeppingsverhaal eintlik ‘n duisend jaar beteken.

As jy wel so glo, mag jy dalk ‘n probleem hê. Die woord 6de dag soos hier gebruik in Genesis, word gebruik as ‘n bepaalde lidwoord, en verwys dus altyd na ‘n letterlike 24 uur tydperk. Maar die duisend jaar probleem raak nog erger as ‘n mens kyk na die volgorde van die skepping. Die plante is ‘n dag voor die son, maan en sterre geskape. Waar sou die plante lig vandaan gekry het vir fotosintese as hulle ‘n dusend jaar voor die son gemaak is?