Die Dief aan die Kruis

Het die dief aan die kruis nie hemel toe gegaan met sy dood nie? Hy het Christus as volg aangespreek:

   Dink aan my, Here, wanneer U in u koninkryk kom. Lukas 23:42.

Hy het uitgesien na ’n toekomstige gebeurtenis en gevra dat aan hom gedink moet word in die dag van finale afrekening. Hy het uitgesien na die wederkoms. Matthéüs 16:28 verwys na Christus wat “in Sy koninkryk” sal kom en in Johannes 14:3 sê Christus self “Ek (kom) weer.” Jesus se antwoord aan die dief aan die kruis was:

Voorwaar Ek sê vir jou, vandag sal jy saam met My in die Paradys wees. Lukas 23:43.

Was die dief “vandag” op Vrydagmiddag of -aand saam met Christus in die hemel? Die antwoord is nee, aangesien Christus self teen daardie tyd nog nie eens opgevaar het hemel toe nie, soos Hy op die Sondagoggend getuig het:

Raak My nie aan nie, want Ek het nog nie opgevaar na my Vader nie. Johannes 20:17.

As Christus teen die Sondagoggend (opstandingsmôre) nog nie opgevaar het hemel toe nie, dan het die dief ook nie.

Die rede vir hierdie verwarring moet gesoek word in die feit dat die oorspronklike Nuwe Testament in Griekse skrif was waar die woorde inmekaar gevloei het sonder spasies of punte of verse soos ons dit nou het. Dit was eers na 1557 dat vers-indelings tot die Bybelse geskrifte ingevoeg is. Die korrekte plasing van die komma in Lukas 23:43 is belangrik ten einde die teksvers te verstaan. Indien die komma na die woord “vandag” geplaas word, lees die teks as volg:

   Voorwaar Ek sê vir jou vandag, jy sal saam met My in die Paradys wees.

Daar heers dan harmonie tussen hierdie teksvers en die verklaring in Johannes 20:17 dat Jesus nog nie opgevaar het hemel toe nie. Die dief het bloot die belofte ontvang op die dag toe hy gekruisig is dat hy wel in die hemel sal wees wanneer die Here Sy koninkryk vestig.

Verskeie Bybels plaas die komma in hierdie posisie om die regte perspektief daaraan te verleen. Hulle is die Lamson Version, die Emphasized Bible, (deur Joseph B. Rotheram van die dissipels van Christus), en die New World Translation of the Christian Greek Scriptures (Jehovahsgetuies). Die Methodiste kommentaar deur Adam Clarke bespreek ook die verkeerde posisie van die komma.

Leave a Reply