Leer die Bybel nie dat Jesus gaan kom soos ‘n dief in die nag nie (1 Thessalonisense 5:2) ?

Elke verwysing in die Bybel met betrekking tot Jesus wat gaan kom soos ‘n dief in die nag, werwys na Sy onverwagse koms, en nie na die manier hoe hy gaan kom nie. Hy kom so vinnig as ‘n dief, so onverwags as ‘n dief, maar in glorieryke prag soos weerlig in triomferende heerlikheid.

Matthéüs 24:42 “Waak dan, omdat julle nie weet watter uur julle Here kom nie.”
Matthéüs 24:43 “Maar weet dit: as die huisheer geweet het in watter nagwaak die dief sou kom, sou hy gewaak en nie toegelaat het dat in sy huis ingebreek word nie.”
Matthéüs 24:44Daarom moet julle ook gereed wees, want die Seun van die mens kom op ‘n uur dat julle dit nie verwag nie.”

Thessalonicense 5:1 “Maar oor die tye en geleenthede, broeders, het julle nie nodig dat aan julle geskryf word nie;”
Thessalonicense 5:2 “want julle weet self baie goed dat die dag van die Here kom net soos ‘n dief in die nag.”
Thessalonicense 5:3 “Want wanneer hulle sê: Vrede en veiligheid—dan oorval ‘n skielike verderf hulle soos die barensnood ‘n swanger vrou, en hulle sal sekerlik nie ontvlug nie.”
Thessalonicense 5:4 “Maar julle, broeders, is nie in duisternis, dat die dag julle soos ‘n dief sou oorval nie.”
Thessalonicense 5:5 “Julle is almal kinders van die lig en kinders van die dag; ons is nie van die nag of die duisternis nie.”

Matthéüs 24:27 “Want soos die weerlig uit die ooste uitslaan en tot in die weste skyn, so sal ook die koms van die Seun van die mens wees.”

Wanneer ons die Bybel interpreteer, moet ons nie ons doktrine op een vers alleen bou nie, maar verseker dat ons die hele Bybel in ag neem rakende a bepaalde onderwerp. Sou dit lyk of een vers die teenoorgestelde beteken as ‘n ander een, is daar ‘n teenstrydigheid in ons denke. Dis hier waar dit baie belangrik is dat ons ons Bybel moet ken. Verse is regdeur die Bybel versprei, en soos skattejagters, moet ons  hierdie geinspireerde verse deursoek, en skrif met skrif vergelyk, “reël op reël, hier ‘n bietjie, daar ‘n bietjie.” Jesaja 28:10

Leave a Reply